Kontrola problemowa w „PROMETEUSZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)