Kontrola problemowa w Radzie Miasta Brzozowa (Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych)