Kontrola problemowa w Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym z/s w Tarnobrzegu (Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na wsparcie zadań z zakresu ratownictwa wodnego)