Kontrola problemowa w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Lubaczowie (Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2018 r. spółkom wodnym)