Kontrola problemowa w Rzeszowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego)