Kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej (Realizacja zadań przez jednostkę współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne)