Kontrola problemowa w Sanatorium Uzdrowiskowym „Stomil” w Rymanowie-Zdroju (Spełnienie warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków , które mogą przyjmować osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne)