Kontrola problemowa w Sanatorium Uzdrowiskowym „Uzdrowisko Horyniec” „Dom Zdrojowy” „Jawor” „Modrzew” (Spełnienie warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków , które mogą przyjmować osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne)