Kontrola problemowa w Sanatorium Uzdrowiskowym „ZIEMOWIT” w Iwoniczu Zdroju (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON)