Kontrola problemowa w „SKAREM” Sp. z o.o. Sp.k. (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)