Kontrola problemowa w Spółdzielni Inwalidów „ZGODA” w Łańcucie (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)