Kontrola problemowa w Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)