Kontrola problemowa w Spółdzielni Inwalidów „ZRYWPOL” w Stalowej Woli (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)