Kontrola problemowa w Spółdzielni Niewidomych „Start” w upadłości w Przemyślu (Spełnianie warunków do posiadania statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej)