Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Dębicy (Prawidłowości prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)