Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Łańcucie (Prawidłowość prowadzenia spraw wynikających z art. 122 ustawy o kierujących pojazdami, w tym prawidłowość prowadzenia spraw związanych z dokonywaniem wpisów do rejestru działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów określonych w art. 83 ust. 2, art. 83a ust. 1 i art. 83 b ustawy Prawa o ruchu drogowym)