Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie (Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o lasach oraz ustawy Prawo łowieckie)