Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych (Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego)