Kontrola problemowa w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku (Ocena organizacji czasu wolnego i zajęć prowadzonych w placówce wsparcia dziennego)