Kontrola problemowa w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Przemyślu (Prawidłowość organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON)