Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Czarna (Prawidłowość naliczania utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za 2017 r.)