Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dynowie (Prawidłowość realizacji zadań związanych z funduszem sołeckim)