Kontrola problemowa w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (Prawidłowość organizacji i przeprowadzania kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy)