Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie (Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)

Historia zmian: