Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nozdrzcu (Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2018 roku dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny)