Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2018 r.)