Kontrola sprawdzająca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie (Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2018 r. dot. działalności OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej)