Kontrola sprawdzająca w Starostwie Powiatowym w Sanoku (Wykonanie zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2016 r. dot. prawidłowości prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)