Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych sformułowanych po kontroli problemowej z zakresu prowadzenia części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)