Kontrola sprawdzająca w Urzędzie Miasta Rzeszowa (Prawidłowość wykonania zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2017 r. dot. prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)