Informacje o decyzjach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko

                                                                                                     I N F O R M A C J A

           Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 29.03.2018 r. znak: I-XI.7840.1.2.2018 o pozwoleniu na budowę pn.: „Budowa mostu przez potok bez nazwy, w ciągu drogi krajowej DK nr 84 Sanok – Granica Państwa w km 42+432 wraz z rozbiórką istniejącego mostu oraz przebudową DK nr 84 na odcinku od km 42+406,81 do km 42+515,22 na działkach nr ewid. 375/1, 375/2, 370, 298 położonych w obrębie ewid. 0004 Brzegi Dolne w jednostce ewid. 180108_5 Ustrzyki Dolne”.

Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z decyzją Burmistrza Ustrzyk Dolnych
z dnia 7.04.2016 r. znak GPN.6220.1.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięcia, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, pokój 610,
VI piętro, w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 31 grudnia 2019, godz. 10:51, użytkownik: Paweł Sierżęga
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×