Informacja o wydanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego budowy hangarów dla bazy obsługi helikopterów Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”.

I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 15.07.2013r. znak: I-X.7820.2.1.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Budowa hangarów dla bazy obsługi helikopterów wraz z płytą postojową oraz drogi północnej stanowiącej poprawę dostępności komunikacyjnej północnych terenów Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach nr 1867/67, 1867/132, 1867/194 i 1867/118 obręb 0001-Jsionka, jedn. ewid. Trzebownisko.

            Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 349A, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 25 lipca 2013, godz. 15:49, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×