Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę wiaduktu kolejowego w km 110,288–etap I, w ramach zadania pt. „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków-Medyka-granica państwa na odc.Tarnów-Dębica”.

I N F O R M A C J A

 

           Zgodnie z art. 95. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2013.1235) informuję o wydaniu decyzji z dnia 23.05.2014 r. Nr 26/14, znak: I-X.7840.2.63.2013 o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa wiaduktu kolejowego w km 110,288–etap I, w ramach zadania pt. „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków-Medyka-granica państwa na odcinku Tarnów-Dębica km 80,200–111,500” na działkach nr ewid. 742/33 i 742/63 obręb 1 Dębica – teren kolejowy zamknięty.

         Z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4241.3.2014.AH-14 z dnia 06.05.2014 r. można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (III p., pokój nr 360) w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 15 września 2014, godz. 12:36, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×