Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę i modernizację linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III. Szlak Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni.

I N F O R M A C J A

 

                  Zgodnie z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.)  informuję o wydaniu decyzji z dnia 10.02.2015r. Nr 7/15, znak: I-X.7840.2.70.2014, o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.02.2013r., nr 4/13, znak: I.X.7840.2.75.2012 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn. Przebudowa linii kolejowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III. Szlak Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni (od km 151.100 do km 154.900)” oraz: telekomunikacyjnej linii kablowej TK Telekom (od km 151.100 do km 157.150), urządzeń sterownia ruchem kolejowym (od km 151.100 do km 155.056), układu torowego (od km 151.100 do km 155.200), odwodnienia układu torowego (od km 151.100 do km 155.052), na działkach nr ew. 1706 obręb Rudna Wielka, nr ew. 829 obręb Pogwizdów Nowy, nr ew. 355/1 obręb Miłocin, nr ew. 1, 481/1, 481/2, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6, 481/7, 481/8, obręb 213 Baranówka, nr ew. 99/38, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 99/2 obręb 207 Śródmieście na terenie Miasta Rzeszowa, na terenie kolejowym zamkniętym oraz na działkach nr ew. 994, 995, 996 obręb Pogwizdów Nowy (obszar kolejowy) w zakresie zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego w części dotyczącej zmiany lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej (TK Telekom i PLK) dla toru nr 1 na działkach nr ewid. 481/1 obręb 213 Baranówka oraz działce nr ewid. 99/38 obręb 207 Śródmieście.

              Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 228, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 11 lutego 2015, godz. 11:56, użytkownik: Danuta Maziarz
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×