Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym autostrady A4 w km 618+792 (przekroczenie) w m. Rozbórz

I N F O R M A C J A 

      Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 20 stycznia 2015 r., wydana została decyzja znak: I-VIII.7840.1.111.2014 pozwalająca na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym autostrady A4 w km 618+792 (przekroczenie), na działkach nr ewid. 4929/1, 4930, 4931, 4932 i 4933/1 obręb nr 0007 Rozbórz”, na rzecz Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk. 

      Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddziale Architektury i Budownictwa w Przemyślu ul. Wodna 13 pok. 20 (pierwsze piętro), w godzinach pracy urzędu.

Historia zmian:

  • 18 lutego 2015, godz. 15:29, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×