Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie m.: M. i Gm. Jarosław, Rokietnica, M i Gm. Pruchnik, M. Przeworska

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 26.02.2015 r.

o  w y d a n i u  d e c y z j i 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675, z późn. zm.) 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA 

że na wniosek złożony w dniu 1 grudnia 2014 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, została wydana 

DECYZJA NR 3/4/14 z dnia 26 lutego 2015 r. 

 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: 

„Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie, dla części obejmującej działki o nr ewid.:

– 977 obręb 0004 Makowisko, na terenie gminy Jarosław,

– 228, 247, 1126 obręb 2, na terenie miasta Jarosławia,

– 2958/4 obręb 4, na terenie miasta Jarosławia,

– 3073/2, 3156 obręb 0002 Rokietnica, na terenie gminy Rokietnica,

– 494 obręb 0005 Roźwienica, na terenie gminy Roźwienica,

– 64/36, 55/14, 1512/14, 1889, 1379, 1811/10 obręb 0001 Pruchnik, na terenie miasta
i gminy Pruchnik,

– 2574/2, 2578/2 obręb 0003 Kramarzówka, na terenie miasta i gminy Pruchnik,

– 2492 obręb 4, na terenie miasta Przeworska” 

             W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia, można zapoznać się z treścią ww. decyzji.

            Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Historia zmian:

  • 26 lutego 2015, godz. 14:45, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×