Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa na dz. nr ewid. 223 w m. Olchowa

I N F O R M A C J A

          Zgodnie z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceanach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 12.06.2015 r. Nr 22/15, znak: I-X.7840.1.32.2015, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 94 Zgorzelec – Korczowa na dz. nr ewid. 223 w m. Olchowa z przekroczeniem drogi w km 574+334 oraz w km 575+ 305 w m. Olchowa gmina Iwierzyce”.

         Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 228, II piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 24 lipca 2015, godz. 10:46, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×