Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia w Sędziszowie Małopolskim

INFORMACJA

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji Nr 6/16, z dnia 19 stycznia 2016 r., znak: I-X.7840.1.75.2015, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia PN 6,3 MPa DN700, DN400, DN300, DN250, DN200 wraz z likwidacją istniejących gazociągów w miejscu budowy nowych odcinków DN700/400/300/250/200 wraz z przebudową odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową dróg wewnętrznych” w ramach zadania ”Budowa nowych układów technologicznych wraz z częściową likwidacją istniejących układów na stacji gazowej rozdzielczo-pomiarowej w Sędziszowie Małopolskim”,
na działkach nr ewid. 2583, 2589, 2599 i 2966 w obrębie ewid. Sędziszów Małopolski,jedn. ewid. Sędziszów Małopolski – miasto.

      Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 20 stycznia 2016, godz. 12:35, użytkownik: Danuta Maziarz

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×