I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 29 grudnia 2016 r., Nr 2/40/16, znak: I-IV.746.2.40.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przekraczającej linię kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica w km 268+017 oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego, na działce nr ewid. 880/8 obręb 7 Skopanie, na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach opracowania pn.: „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie.

                 Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 605 Wydziału Infrastruktury, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×