I N F O R M A C J A

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.) informuje o wydaniu decyzji z dnia 17.02.2017r., nr 5/17, znak I-X.7840.1.65.2016, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Jelna. Przekroczenie kanalizacją sanitarną tłoczona drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 88+322 miejscowość Jelna, działka nr 1954”.

            Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×