I N F O R M A C J A

 

              Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.) informuje o wydaniu decyzji z dnia 07.02.2017r., nr 6/17, znak I-X.7840.2.54.2016, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże, w rejonie ul. Św. Floriana i ul. Kwarcowej, na działce nr ewid. 803 obręb 220 Załęże, na terenie miasta Rzeszów, na terenie kolejowym zamkniętym, linia nr  91 Kraków Główny Osobowy – Medyka w km 161.263, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej”.

            Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×