Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn800mm na działce ewid. 1 obręb 213 Baranówka w Rzeszowie, na terenie kolejowym zamkniętym, lokalizacja przekroczenia: – torów kolejowych linii nr 91 Kraków – Medyka – km 154,623 zgodnie z zadaniem pn.: „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800 mm od ul. ks M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej w ramach realizacji inwestycji pn.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko” – ETAP II.1”

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 01.02.2019r., nr 3/19, znak: I-V.7840.7.62.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn800mm na działce ewid. 1 obręb 213 Baranówka w Rzeszowie, na terenie kolejowym zamkniętym, lokalizacja przekroczenia:

– torów kolejowych linii nr 91 Kraków – Medyka – km 154,623

– torów kolejowych linii nr 71 Ocice – Rzeszów – km 63,824                                                                                                                                                                                                             

zgodnie z zadaniem pn.: „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 800 mm od ul. ks M. Kolbego do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lubelskiej w ramach realizacji inwestycji pn.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko” – ETAP II.1”, na działce nr ewid. 1 obręb ewid. 0213 Baranówka, jednostka ewid. 186301_1 Rzeszów.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 21 lutego 2019, godz. 12:32, użytkownik: Katarzyna Kuś
Pokaż wszystkie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×