„Budowa hali obsługowo – remontowej z suwnicą o udźwigu min. 30t dla kołowego transportera opancerzonego (KTO) wraz z budową niezbędnej infrastruktury na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie” na działkach nr ewid.: 409/1, 409/2, 409/3 obręb 214 Staroniwa II, na terenie wojskowym zamkniętym.

                                                                                                                 I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 28.05.2018r., nr 7/18, znak: I-V.7840.8.13.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa hali obsługowo – remontowej z suwnicą o udźwigu min. 30t dla kołowego transportera opancerzonego (KTO) wraz z budową niezbędnej infrastruktury na terenie  kompleksu wojskowego zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie” na działkach nr ewid.: 409/1, 409/2, 409/3 obręb 214 Staroniwa II, na terenie wojskowym zamkniętym.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×