Budowa i przebudowa stacji Rzeszów Główny – Etap I Rzeszów Zachodni”

I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 27.06.2018r., Nr 15/18, znak: I-V.7840.7.3.2018 (I-V.7840.2.47.2017),
o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa i przebudowa stacji Rzeszów Główny – Etap I Rzeszów Zachodni” na działkach nr ewid.: 99/3, 99/4, 99/5, 99/6, 99/38 obręb 207 Śródmieście oraz 1, 481/1, 481/2, 481/3, 481/4, 481/5, 481/6 obręb 213 Baranówka na terenie miasta Rzeszowa na terenie kolejowym zamkniętym oraz na działkach nr ewid.: 253/9, 487/7, 253/11, 487/5, 487/8, 546/7, 501/5 obręb 213 Baranówka na terenie miasta Rzeszowa na obszarze kolejowym.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 352,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 29 czerwca 2018, godz. 07:01, użytkownik: Łukasz Fronc

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×