„Budowa i przebudowa stacji Rzeszów Główny – Etap II”

                                                                                                I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji z dnia 01.02.2019r., nr 4/19, znak: I-V.7840.7.55.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa stacji Rzeszów Główny – Etap II” (od km 157,032 do km 158,017 linii kolejowej nr 91) na działce nr 99/30 oraz 99/38 obr. 207 Śródmieście m. Rzeszów, na terenie kolejowym zamkniętym.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×