„Budowa kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid.: 1406/1 i 1407 obr. 207 Śródmieście, na terenie miasta Rzeszowa, na terenie wojskowym zamkniętym w ramach zadania inwestycyjnego: Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego”.

                                                                                                 I N F O R M A C J A

 

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 22.03.2018r., nr 3/18, znak: I-V.7840.8.2.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid.: 1406/1 i 1407 obr. 207 Śródmieście, na terenie miasta Rzeszowa, na terenie wojskowym zamkniętym w ramach zadania inwestycyjnego: Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego”.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×