„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”, na działkach w gminach: Sanok, Bukowsko i Komańcza.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), informuję o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEMS.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, decyzji z dnia 28 czerwca 2018 r., znak: I-V.7840.1.19.2018, o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP”, na działkach w gminach: Sanok, Bukowsko i Komańcza.

Z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, pokój 313, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sanok,ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, Urzędzie Gminy Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko oraz Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166.

Historia zmian:

    Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
    Dowiedz się więcej.

    ×