„Budowa mostu masywnego w km 67,687 linii nr 101 Munina – Hrebenne – w tym nowa konstrukcja przęsła i podpór, schody skarpowe”

                                                                                                          I N F O R M A C J A

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) informuję o wydaniu decyzji z dnia 01.10.2018r., nr 30/18, znak: I-V.7840.7.52.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu masywnego w km 67,687 linii nr 101 Munina – Hrebenne – w tym nowa konstrukcja przęsła i podpór, schody skarpowe” na terenie kolejowym zamkniętym, na działce nr 120, obręb Dziewięcierz gmina Horyniec – Zdrój, wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 67,687 linii nr 101.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 349a, III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×