„Budowa mostu stalowego w km 23.118 oraz rozbiórka istniejącego mostu stalowego w km 23.122 linii nr 101 Munina – Hrebenne wraz z branżą nawierzchniową m. Nowa Grobla, gmina Oleszyce, na terenie kolejowym zamkniętym”.

I N F O R M A C J A

 

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o wydaniu decyzji z dnia 28.09.2018r., nr 29/18, znak: I-V.7840.7.45.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu stalowego w km 23.118 oraz rozbiórka istniejącego mostu stalowego w km 23.122 linii nr 101 Munina – Hrebenne wraz z branżą nawierzchniową, na działkach nr ewid. 151, 152/1, obręb Nowa Grobla, gmina Oleszyce, na terenie kolejowym zamkniętym oraz na terenie działki nr ewid. 796, obręb Nowa Grobla, gmina Oleszyce, na obszarze kolejowym realizowana w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostów stalowych w km 23.122, 38.572, 67.687 linii nr 101 Munina – Hrebenne wraz
z branżą nawierzchniową, srk i teletechniki. Zadanie 1”.

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 361,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

Historia zmian:

  • 14 listopada 2018, godz. 10:08, użytkownik: Angelika Zawada

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×