„Budowa mostu stalowego w km 38.572 oraz rozbiórka istniejącego mostu stalowego w km 38.572 linii nr 101 Munina – Hrebenne wraz z branżą nawierzchniową, automatyki i teletechniki na terenie miasta Lubaczów, na terenie kolejowym zamkniętym”.

 

I N F O R M A C J A

 

         Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o wydaniu decyzji z dnia 28.09.2018 r., nr 28/18, znak: I-V.7840.7.44.2018, o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu stalowego w km 38.572 oraz rozbiórka istniejącego mostu stalowego w km 38.572 linii nr 101 Munina – Hrebenne wraz z branżą nawierzchniową, automatyki i teletechniki, na działkach nr ewid. 420, 1994/9, obręb Lubaczów na terenie miasta Lubaczów, na terenie kolejowym zamkniętym oraz na terenie działki nr ewid. 5306, obręb Lubaczów, miasto Lubaczów, na obszarze kolejowym realizowana w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostów stalowych w km 23.122, 38.572, 67.687 linii nr 101 Munina – Hrebenne wraz z branżą nawierzchniową, srk i teletechniki. Zadanie 1”

       Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, pokój 361,
III piętro, w godzinach pracy Urzędu.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.
Dowiedz się więcej.

×